چیدمان

چیدمان

میزوصندلی وظروف
برگزاری یک مراسم خوب وایده آل نیازمندملزوماتی ازقبیل میزوصندلی وظروف سالم وبه روز ونحوه قرارگرفتن آنهادرکناریکدیگردارد
ادامه مطلب
مبلمان
بسته به نوع باغ وسلیقه ازمیز وصندلی مبله استفاده میشود
ادامه مطلب
آیینه
جهت منعکس کردن نور از آیینه روی میز سنتر پیس استفاده میشود
ادامه مطلب
کاناپه
در خیلی مواقع از کاناپه برای میهمانان ویژه استفاده میشود
ادامه مطلب
سرویس پذیرایی
سرویس پذیرایی ورنگ دستمال ها و...متناسب بارنگ گل های انتخاب شده توسط عروس وداماددیزاین میشود.
ادامه مطلب
گلدان
بسته به نوع دیزاین ازگلدان بلورویا استیل ویا تلفیقی استفاده میشود
ادامه مطلب