گل آرایی

گل آرایی 

گل آرایی ورودی
گل آرایی ورودی یکی ازمهم ترین قسمت های گل آرایی میباشدزیراجذابیت مراسم رابالا برده وباعث حس شادی درمیهمان میشود.
ادامه مطلب
گل آرایی میزمیهمان ها
گل آرایی میز میهمان باگل های طبیعی وبسیارزیباوجالب برای هرمیهمان میباشد
ادامه مطلب
گل آرایی جایگاه عروس وداماد
جایگاه عروس ودامادکانون توجهات میباشد
ادامه مطلب
گل آرایی سفره عقد
گل آرایی سفره عقد نقش مهمی درزیبایی سفره عقددارد.
ادامه مطلب
گل آرایی میزیادبود
گل آرایی میزیادبود میزی میباشدکه گل آرایی وشمع ارایی روی ان انجام میشود.
ادامه مطلب
گل آرایی میزشام
دیزاین میز شام همراه گل آرایی واستفاده از گل هایی که ساقه کشیده تر دارند زیبای خاصی به میز شام میدهد
ادامه مطلب