دیزاین

دیزاین

دکوراسیون
ادامه مطلب
اکسسوریز
ادامه مطلب
گل آرایی
گل آرایی
ادامه مطلب
شمع آرایی
شمع نمادی ازعشق ؛سرسپردگی ونمایش عاشقانه وشاعرانه میباشد.
ادامه مطلب
ریسه آرایی
بسته به سلیقه ونوع مراسم می توان در زیبا کردن سالن بکار برد
ادامه مطلب
کریستال آرایی
امروزه جهت دیزاین میز ازبلورهای مختلف استفاده میشود
ادامه مطلب
چیدمان
چیدمان
ادامه مطلب
ورودی مدعوین
یک مراسم خوب وایده ال بایدزیباترین ورودی مدعوین راداشته باشد میتوان گفت بعدازجایگاه عروس وداماد ورودی مدعوین کانون توجهات میهمان ها میباشد .
ادامه مطلب
آتیش بازی
آتیش بازی ورودی : هنگام ورودی عروس وداماد آتیش بازی رقص تانگو : درحین رقص تانگو درمیانه مراسم قبل ازشام آتیش بازی هنگام برش کیک :درجشن برش کیک درمیانه مراسم قبل ازشام
ادامه مطلب
مه یخ خشک
هنگام رقص تانگوهم زمان باآتیش بازی انجام میشود.
ادامه مطلب