گل آرایی میزشام

دیزاین میز شام همراه گل آرایی واستفاده از گل هایی که ساقه    کشیده تر دارند زیبای خاصی به میز شام میدهد

گالری تصاویر گل آرایی میزشام