جایگاه عروس وداماد

یکی ازبخش های موردتوجه همه میهمانان جایگاه عروس وداماد می باشد که بایددرطراحی ؛گل آرایی وآذین مورد توجه مجری برگزارکننده باشد.

براین اساس یک جایگاه عروس باید :

  • راحتی صندلی عروس وداماد
  • فضای خالی جهت گرفتن عکس یادگاری باعروس وداماد
  • انتخاب درست جایگاه درسالن که عروس وداماد ومیهمانان همدیگرراروئیت کنند.
  • طراحی درست جایگاه به صورتی که چهره ولباس عروس وداماد درتصویر نمایان باشد

بنابراین طراحی یک جایگاه لاکچری می تواند بهترین عکس های یادگاری به جامانده ازمراسم رابرای شما به تصویربکشد.